ประเทศไทย เปลี่ยนภาษา

แผนโภชนาการเพื่อพัฒนาการที่ดี, ที่สอดคล้องกับความต้องการในแต่ละวัย

ลูกน้อยเติบโตอย่างรวดเร็ว เพียงแค่อาทิตย์เดียว คุณแม่อาจจะรู้สึกประหลาดใจว่าชุดนอนของลูกเริ่มคับแล้ว กราฟแสดงน้ำหนักและส่วนสูงนี้ เป็นเครื่องมือติดตามการเจริญเติบโตของลูกน้อย

ติดตามดูพัฒนาการลูกน้อย

กราฟแสดงน้ำหนักและส่วนสูงเป็นตัวชี้วัดสุขภาพของลูกน้อย ในช่วง 2-3 เดือนแรก ลูกจะมีอัตราการเติบโตอย่างรวดเร็ว และเมื่ออายุครบ 12 เดือน อัตราการเติบโตจะช้าลง สัดส่วนของความสูงและน้ำหนักจะเป็นสัญญาณเตือนให้รู้ว่าลูกน้อยมีปัญหาด้านการเจริญเติบโตหรือไม่ คุณไม่จำเป็นต้องชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงลูกน้อยทุกวัน แค่เพียงเดือนละครั้ง และ/หรือทุกครั้งที่ไปพบคุณหมอก็เพียงพอแล้ว หากบรรดาลูกน้อยของเพื่อนๆ ดูเหมือนจะตัวโตกว่าหรือตัวเล็กกว่าลูกน้อยของคุณ ก็ไม่ต้องกังวลไป เพราะเด็กแต่ละคนล้วนมีพัฒนาการที่แตกต่างกันไป

กราฟแสดงส่วนสูง กราฟแสดงน้ำหนัก

 

 

 

Copyright 2009-2013 www.nestlebaby.com/th Nestlé Baby Club – All rights reserved.