ประเทศไทย เปลี่ยนภาษา

แผนโภชนาการเพื่อพัฒนาการที่ดี, ที่สอดคล้องกับความต้องการในแต่ละวัย

ลูกน้อยเติบโตอย่างรวดเร็ว เพียงแค่อาทิตย์เดียว คุณแม่อาจจะรู้สึกประหลาดใจว่าชุดนอนของลูกเริ่มคับแล้ว กราฟแสดงน้ำหนักและส่วนสูงนี้ ใช้เป็นเครื่องมือติดตามการเจริญเติบโตของลูกน้อย

ติดตามดูพัฒนาการลูกน้อย

กราฟแสดงน้ำหนักและส่วนสูงใช้เป็นตัวชี้วัดสุขภาพของลูกน้อย ในช่วง 2-3 เดือนแรก ลูกจะมีอัตราการเติบโตอย่างรวดเร็ว และเมื่ออายุครบ 12 เดือน อัตราการเติบโตจะช้าลง สัดส่วนของความสูงและน้ำหนักจะเป็นสัญญาณเตือนให้รู้ว่าลูกน้อยมีปัญหาด้านการเจริญเติบโตหรือไม่

คุณไม่จำเป็นต้องชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงลูกน้อยทุกวัน แค่เพียงเดือนละครั้ง และ/หรือทุกครั้งที่ไปพบคุณหมอก็เพียงพอแล้วหากบรรดาลูกน้อยของเพื่อนๆ ดูเหมือนจะตัวโตกว่าหรือตัวเล็กกว่าลูกน้อยของคุณ ก็ไม่ต้องกังวลไป เพราะเด็กแต่ละคนล้วนมีพัฒนาการแตกต่างกันไป

.

การใช้กราฟน้ำหนัก

ใส่น้ำหนักของลูกน้อยลงในช่องโดยให้สัมพันธ์กับอายุ (เดือน)
ใช้ลูกศรเพื่อเลื่อนไปในช่อง
คลิกที่ปุ่มกราฟล่าสุด เพื่อแสดงผลกราฟของลูกน้อย
สำหรับข้อมูลที่มีจุดทศนิยม ให้ดูตัวอย่างข้างล่าง:
เช่น น้ำหนักเด็ก 3.5 กิโล ให้ใส่เป็น 3.5:
*หน่วยวัดเป็นกิโลกรัมและเดือน.

การใช้กราฟส่วนสูง

ใส่ส่วนสูงของลูกน้อยลงในช่องโดยให้สัมพันธ์กับอายุ (เดือน)
ใช้ลูกศรเพื่อเลื่อนไปในช่อง
คลิกที่ปุ่มกราฟล่าสุด เพื่อแสดงผลกราฟของลูกน้อย
* หน่วยวัดเป็นเซนติเมตรและเดือนCopyright 2009-2013 www.nestlebaby.com/th Nestlé Baby Club – All rights reserved.