ประเทศไทย เปลี่ยนภาษา

แผนโภชนาการเพื่อพัฒนาการที่ดี, ที่สอดคล้องกับความต้องการในแต่ละวัย

ของเล่นสำหรับลูกน้อยอายุ 6-9 เดือน


ลูกน้อยในวัยนี้จะมีความกระตือรือร้นในการเล่นมากขึ้น ลูกน้อยจะเรียนรู้ว่ามีของอะไรอยู่บ้างแม้ว่าในขณะนั้นของสิ่งนั้น
จะไม่ได้อยู่ตรงนั้นก็ตาม จะเห็นได้ว่าลูกน้อยมักชอบหาของเล่นชิ้นโปรดเพื่อนำมาเล่นอยู่เสมอๆ ถ้าคุณพ่อคุณแม่
เล่นซ่อนหาของเล่นกับลูกน้อย ก็อย่าลืมชมเชยลูกเมื่อเค้าสามารถหาของชิ้นนั้นเจอด้วยนะคะ

สำหรับของเล่นที่เหมาะสำหรับเด็กในวัยนี้ เช่น

กระดานเสริมทักษะ (Busy Board): เป็นกระดานของเล่นที่มีลูกเล่นต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นแป้นหมุนได้ ปุ่มกดที่เมื่อกดแล้ว
มีเสียงต่างๆ ปุ่มที่สามารถขยับไปมาได้ ฯลฯ ลูกน้อยจะได้ฝึกทักษะการใช้มือไปพร้อมๆกับพัฒนาการด้านการรับรู้
ลูกน้อยจะเริ่มรู้ว่าเมื่อกด บีบ หมุน หรือเล่นฟังค์ชั่นต่างๆที่อบู่บนกระดานจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง

ตุ๊กตายัดนุ่น (Soft dolls or stuffed animals): เด็กในวัยนี้จะเริ่มมีของชิ้นโปรด ไม่ว่าจะเป็นผ้าห่มชิ้นโปรดหรือตุ๊กตา
ตัวโปรด กุมารแพทย์แนะนำว่าคุณพ่อคุณแม่สามารถช่วยส่งเสริมพัฒนาการของลูกน้อยได้ด้วยการเลือกตุ๊กตาที่ปลอดภัย
ให้ลูก หลีกเลี่ยงตุ๊กตาที่มีริบบิ้น ชิ้นส่วนพลาสติก เชือก หรืออะไรก็ตามที่สามารถหลุดออกมาได้ เพราะหากลูกน้อยกิน
หรือกลืนชิ้นส่วนเหล่านั้นเข้าไปก็อาจทำให้เกิดอันตรายได้ค่ะ และตุ๊กตาควรมีขนาดไม่ใหญ่จนเกินไปสำหรับลูกน้อย
ในการหยิบจับมาเล่นด้วยนะคะ

ลูกบอล: ลูกบอลนั้นเป็นของเล่นที่สร้างความสนุกสนานได้สำหรับเด็กทุกวัย สำหรับเด็กในวัยนี้คุณพ่อคุณแม่ควรเลือก
ลูกบอลที่เป็นผ้า มีน้ำหนักเบา และสามารถเล่นกับลูกด้วยการกลิ้งไปกลิ้งมา ฝึกให้ลูกมองตามและหยิบจับ เมื่อลูกน้อย
โตขึ้น ก็สามารถใช้ลูกบอลนี้ในการโยนเล่นกับลูกได้อีกด้วย

ของใช้ในบ้าน: นอกจากจะเป็นการประหยัดเงินในกระเป๋าแล้ว ลูกน้อยยังได้ฝึกทักษะในการใช้ของทั่วไปในชีวิตประจำวัน
อีกด้วยค่ะ แต่ทั้งนี้คุณพ่อคุณแม่ต้องเลือกของที่ไม่ทำให้เกิดอันตรายกับลูกน้อยนะคะ ควรเป็นของที่ตกไม่แตก ไม่มีคม
และมีน้ำหนักเบา เช่น ชามพลาสติก ช้อนไม้ ช้อนพลาสติก เป็นต้น

บล็อคไม้หรือบล็อคนุ่ม (Wood or Soft Blocks): เป็นของเล่นที่เด็กในวัยนี้หลายคนชอบค่ะ วิธีการเล่นก็คือการสอน
ให้ลูกน้อยต่อขึ้นไปเป็นชั้นๆ ลูกน้อยจะค่อยๆเรียนรู้ว่าต้องทำอย่างไรจึงจะสามารถตั้งของสูงต่อกันขึ้นไปเป็นชั้นๆได้
หากกลัวว่าวัสดุที่เป็นไม้อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุก็อาจเลือกใช้วัสดุที่ทำจากยางหรือผ้าแทนได้ค่ะ

ของเล่นที่เคลื่อนที่ได้ (Moving Toy): ช่วงนี้เป็นช่วงที่ลูกน้อยเริ่มคลานและเริ่มเคลื่อนที่ไปรอบๆ ดังนั้นเค้าก็จะสนใจ
ของเล่นที่เคลื่อนที่ได้เช่นกัน เช่น จำพวกรถของเล่น ตุ๊กตาไขลาน

การอ่านหนังสือกับลูกน้อย: เป็นที่ทราบกันดีว่าการอ่านหนังสือให้ลูกน้อยฟังนั้นมีประโยชน์หลายอย่าง นอกจากนี้ใน
ปัจจุบันยังมีหนังสือที่อยู่ในรูปของของเล่น เช่น หนังสือสำหรับเด็กที่ทำจากผ้า ยาง หรือพลาสติกที่สามารถให้ความ
สนุกสนานกับลูกได้อีกด้วยกลับขึ้นบน

Copyright 2009-2013 www.nestlebaby.com/th Nestlé Baby Club – All rights reserved.