ประเทศไทย เปลี่ยนภาษา

แผนโภชนาการเพื่อพัฒนาการที่ดี, ที่สอดคล้องกับความต้องการในแต่ละวัย

ของเล่นสำหรับลูกน้อยอายุ 9-12 เดือน


ลูกน้อยวัย 9-10 เดือนนั้นอยู่ในวัยที่สามารถจะคลานไปรอบๆได้แล้ว เมื่ออายุประมาณ 12 เดือนเด็กส่วนมากก็จะเริ่มยืน
หรือเดินด้วยตัวเองได้ ลูกน้อยจะเรียนรู้การใช้วัตถุต่างๆที่อยู่รอบตัว เช่น การใช้ไม้เขี่ยลูกบอลให้เคลื่อนที่ การใช้ช้อน
หรือส้อมเพื่อตักอาหาร โดยเฉพาะกิจกรรมที่เค้าสามารถมีส่วนร่วมหรือโต้ตอบได้ จะเห็นได้ชัดจากการที่ลูกน้อยชอบ
ที่จะคุยโทรศัพท์ แม้ว่าเด้ายังพูดไม่เป็นภาษาก็ตาม

ทักษะในการแก้ไขปัญหาต่างๆของลูกน้อยจะพัฒนามากขึ้น เช่น ลูกน้อยจะรู้จักวิธีการเอาของออกจากกล่อง นอกจากนี้
เค้ายังสามารถจดจำชื่อเรียกของสิ่งต่างๆได้มากขึ้นอีกด้วย

สำหรับของเล่นที่เหมาะกับพัฒนาการของเด็กในวัยนี้ เช่น

ของเล่นล้อเลื่อน (Push Toys): ของเล่นแบบนี้จะช่วยพัฒนาการในด้านการเดินของลูก โดยจะมีหลายลักษณะ ไม่ว่า
จะเป็นแบบที่มีด้ามจับเพื่อให้ลูกน้อยสามารถเข็นไปข้างหน้าได้ หรือทำเป็นรูปร่างต่างๆ เช่น รถ เป็ด ม้า ฯลฯ ติดล้อ
ที่ลูกน้อยสามารถลงไปนั่งแล้วใช้กำลังขาในการทำให้ขยับเคลื่อนที่เดินหน้า-ถอยหลังไปมาได้

แผ่น/กล่องใส่รูปทรง (Shape sorters): มีลักษณะเป็นแผ่นไม้หรือกล่องที่มีช่องสำหรับวาง/ใส่บล็อคไม้ที่มีรูปทรงเดียวกัน
ลงไป ช่วยพัมนาการด้านการแก้ไขปัญหาของลูก อย่างไรก็ตาม พบว่าอาจมีบ้างที่เด็กบางคนยังไม่ค่อยจะสนใจ
เล่นของเล่นประเภทนี้

ลูกบอล: ในวัยนี้คุณพ่อคุณแม่อาจเลือกเป็นลูกบอลยางที่สามารถกระเด้งกระดอนไปมาเมื่อตกถึงพื้นได้ แต่ควรเล่น
ในที่โล่งหรือบริเวณที่ไม่ทำให้เกิดอันตรายจากการกระดอนไปมาของลูกบอลด้วยนะคะ

โทรศัพท์ของเล่น: ลูกน้อยในวัยนี้จะชอบเลียนแบบคุณพ่อคุณแม่ โดยเฉพาะการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ โทรศัพท์
ของเล่น ที่มีความใกล้เคียงกับของจริงก็จะช่วยให้การเรียนรู้ของลูกน้อยดีมากขึ้นตามไปด้วย

หนังสือ: เนื่องจากเด็กวัยนี้กำลังเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งรอบตัว หนังสือที่เค้าสนใจมักจะเป็นหนังสือสำหรับเด็กที่มีลูกเล่น
ที่เป็นผิวสัมผัสต่างๆ

บล็อค (Blocks): ยังคงเป็นของเล่นที่เด็กในวัยนี้ชอบค่ะ เด็กในวัยนี้จะสามารถเรียงต่อบล็อคได้สูงขึ้น อาจจะ 3-4 ชั้น
เลยทีเดียว ในขณะเดียวกันก็จะเข้าใจเรื่องแรงโน้มถ่วงว่าเมื่อสิ่งที่เค้าต่อพังลงมาก็จะตกลงสู่พื้น

ถังและพลั่วของเล่น: เป็นของเล่นที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ลูกน้อยชอบที่จะตักทรายใส่ถังและเทออก เหมาะกับ
การเล่นบริเวณหาดหรือในกระบะทราย เด็กหลายคนอาจเล่นได้นานโดยไม่เบื่อเลยล่ะค่ะกลับขึ้นบน

Copyright 2009-2013 www.nestlebaby.com/th Nestlé Baby Club – All rights reserved.